Oslo

Oslo er den største byen i Norge og hovedstaden i landet siden 1314. I løpet av årene, ble byen kalt Christiania, men navnet ble restaurert til Oslo i 1924.

På den siste folketellingen bor 605 005 mennesker i byen. Sammen med tilhørende til Oslo områdene er befolkningen 906 681 mennesker. Dataene er fra 1. januar 2011. Oslo er en av de raskest voksende hovedsteder i verden. Nesten 15.000 mennesker kommer å bo i Oslo årlig.

Litt over 181 000 er innvandrere bosatt i Oslo. Den største gruppen er pakistanere som er over 22 000 mennesker, etterfulgt av somaliske flyktninger og polsk. En ganske stor gruppe av svensker bor i Oslo. De er den nest høyeste antall utenlandske innbyggere som bor i hovedstaden i Norge.

Oslo er delt inn i 15 bydeler, med de fleste mennesker bor på Frogner og den største av territoriet distriktet er Søndre Nordstrand.

Oslo er en by som er kjent for sine parker og grøntområder. Over 60 % av landet i Oslo er beskyttet mot bygninger på grunn av sin unike natur. I Oslo kan vi se 343 innsjøer og den største av dem er Maridalsvannet. Denne store innsjøen gir drikkevann til store deler av befolkningen i Oslo. På kysten av hovedstaden ligger 40 øyer, hvorav den største er Malmøya.

Oslo er byen som gir den høyeste andelen av industrikraft i Norge. Cirka 20 % av den totale industriproduksjonen kommer fra Oslo. Byen er også en svært viktig havn og et hjem til nesten 1000 selskaper som driver maritim. De viktigste næringer i Oslo er den kjemiske og metall treindustrien og instrumentering. En stor andel går til skipsbygging samt med elektrisk industri.

Bruttonasjonalproduktet som er generert i Oslo er cirka 17 % av det totale BNP i Norge. Dette tilsvarer til 268 047 000 000 000 kroner. Data er gyldige for 2006.

Hovedstaden i Norge har tre lufthavner, den største av dem er Gardermoen. De to andre lufthavnene er Torp og Rygge. Sivile skipsfart er forbundet med daglige ferger til Tyskland, Danmark og øyene spredt langs kysten av byen.

Jernbanen i Oslo er en av de beste i verden. Prosentandelen av ankommer rett etter planen tog er 92 %. Sentralbanestasjonen i Oslo kalles Sentralstasjon og gjør forbindelser til alle steder i landet pluss store jernbanestasjoner i Sverigeog Danmark.

Det offentlige transportsystemet i Oslo bruker alle moderne metoder for transport - metro, buss og trikker. Spesielle ferger reiser til øyene rundt Oslo.

 

 

Du er på: Forsiden | Norske byer | Oslo
Jobb i Oslo